AlbumLyrics

‘Ved Lagal’ from Ayushyavar Bolu Kahi

Ayushyavar Bolu Kahi

 

Songs

01. Jara Chukiche
02. He Bhalate Avaghad
03. Pratyekachi Ratra
04. Nasates Ghari Tu
05. Mi Morcha
06. Atasha Ase He
07. Saheb Mhanato
08. Ved Lagal

Album: Ayushyavar Bolu Kahi
Audio on: Fountain
Singer: Sandeep Khare, Saleel Kulkarni
Music: Sandeep Khare
Lyrics: Sandeep Khare
Song: Ved Lagal

Ved lagala mala ved lagala aata ved lagala….
disalis varyamadhe, apulyach toryamadhye
nilebhor nabh tujhya
kalyabhor dolyanmadhye….ved lagala..

Kalyabhor doliyani daviyala inga
ranran malabar ghalato mi pinga
chandralali raat var gaganala bhide
roj ratti daratun kavitanche sade… aata ved lagala….

Punavechi raat ashi yetana bharaat
ghalato mi haak ashi rikamya gharaat
pahato mi, bolato mi, chalato mi asa
varyavar umatato alagad thasa….. aata ved lagala….

Khulavale ghardar, khulavala vansh
mich kele jagojaag dehavar dansh
usalali aag ashi jhananali kaya
jeev asa khula tyala vishachich maya…. aata ved lagala….

Mala thav ved tujhe vinashachi haak
dolyatun disu lage vedasar jhak
naka lagu nadi sari ufarati tarha
shahanyachya samadhila shevatacha chira …… aata ved lagala….

Most Popular

To Top
  • News Alert Subscription
  •