Movie Detail

Mumbaicha Dabewala

Studio/presenter: Sai Production, Venkatesh International Films
Release Year: 2008
Genres: Comedy
Rating: fullfullhalf
Censor: U/A
Duration: 120 mins
Producer: Mukund K Vitkar
Director: Manohar Sarwankar
Writer: Pratap Gangavane
ScreenPlay: Pratap Gangavane
Dialogues: Pratap Gangavane

Producer: Mukund K Vitkar 
Director:
 Manohar Sarwankar
Writer:
 Pratap Gangavane
ScreenPlay: 
Pratap Gangavane
Dialogues:
 Pratap Gangavane
Music:
Ram-Laxman
Singers:
Usha Mangeshkar, Nandesh Umap, Sujhan
Cinematographer:
Sameer Ahalye
Choreographer:
Dilip Mistry, Deepali Vichare
Art:
Anil Waat
Cast:
Bharat Jadhav, Madhu Kambikar, Kuldip Pawar, Vijay Chavan, Deepali Sayyad, Smita Gondakar, Vijay Gokhale, Suhas Palshikar, Jayant Wadkar, Raghunath Metge, Talekar and Original Dabewale

na

na

na

na

na

na

Most Popular

To Top