Movie Detail of Mumbaicha Dabewala

 
Movie Detail of Mumbaicha Dabewala
- Movie Stills -
Movie:  Mumbaicha Dabewala
Releasing Year:  2008
Genre:  Comedy
Rating:  rating2.5
Company:  Sai Production, Venkatesh International Films
  Producers:  Mukund K Vitkar
  Director:  Manohar Sarwankar
  Story:  Pratap Gangavane
  Screenplay:   Pratap Gangavane
  Dialogues:  Pratap Gangavane
  Lyrics:    
  Music:   Ram-Laxman
  Singers:   Usha Mangeshkar, Nandesh Umap, Sujhan
  Cinematographer:   Sameer Ahalye
  Choreographer:   Dilip Mistry, Deepali Vichare
 
  Editor:    
  Art:   Anil Waat
  Cast:   Bharat Jadhav, Madhu Kambikar, Kuldip Pawar, Vijay Chavan, Deepali Sayyad, Smita Gondakar, Vijay Gokhale, Suhas Palshikar, Jayant Wadkar, Raghunath Metge, Talekar and Original Dabewale
  Synopsis:   
  Website: