Movie Detail

Samudra

Studio/presenter: Amogh Cinetones, Maxwell Entertainment Pvt. Ltd.
Release Year: 17 December 2010
Rating: na
Censor: U/A
Duration: 120 mins
Producer: Anuradha Talathi
Exe-Producer: Radhika Talathi, Jhohar Jhojhvala, Rahul Bhatankar
Director: Gajendra Ahire
Writer: Gajendra Ahire

Producer: Anuradha Talathi
Exe-Producer: Radhika Talathi, Jhohar Jhojhvala, Rahul Bhatankar
Director: Gajendra Ahire
Writer: Gajendra Ahire
Cinematography: Surya Mishra
Lyrics: Gajendra Ahire
Music: Rahul Ranade
Singer: Manjusha Patil, Rajesh Datar
Art: Hrushikesh Moghe
Background Music: Narendra Bhide
Cast: Dr. Mohan Agashe, Sonalee Kulkarni, Sachit Patil, Jayant Sawarkar, Sharvari Jamenis, Anad Abhyankar, Seema Deshmukh, Cristein, Amogh Talathi

na

na

na

na

na

na

Most Popular

To Top