Movie Detail

Timepass

 Timepass
Studio/presenter: na
Release Year: 2014
Genres: Romantic Comedy
Rating: na
Censor: U/A
Duration: 120 mins
Producer: Ravi Jadhav
Exe-Producer: Meghana Jadhav, Nitin Keni, Nikhil Sane
Co-Producer: na
Director: Ravi Jadhav
Writer: Ravi Jadhav
ScreenPlay: Priyadarshan Jadhav, Ravi Jadhav
Dialogues: Priyadarshan Jadhav, Ravi Jadhav

Producer: Ravi Jadhav
Exe-Producer: Meghana Jadhav, Nitin Keni, Nikhil Sane
Co-Producer: na
Director: Ravi Jadhav
Writer: Ravi Jadhav
ScreenPlay: Priyadarshan Jadhav, Ravi Jadhav
Dialogues: Priyadarshan Jadhav, Ravi Jadhav
Choreography: 
MaUmesh Jaadhav
Lyrics:
Priyadarshan Jadhav, Ravi Jadhav
Music:
Chinar Mahesh
Singers:
Swapnil Bandodkar, Mahalaxmi Iyer, Chinar Kharkar, Ketaki Mategaokar, Reshma Sonavane, Manohar Kolambre
Cinematography:
 Vasudev Rane
Art:
Santosh Suresh Phutane
Make Up:
 Rupesh B. Bhatkar
Costumes:
Meghana Jadhav
Sound:
Rohit Pradhan
Editor:
Jayant Jathar
Lab: Prasad Film Lab (Mumbai) Pvt. Ltd.
Cast:
Prathamesh Parab, Ketaki Mategaonkar, Vaibhav Mangale, Bhalachandra kadam, Meghana Erande, Uday Sabnis, Supriya Pathare, Bhushan Pradhan, Urmila kanitkar

na

na

na

na

Timepass

na

Most Popular


Parse error: syntax error, unexpected ':' in /home/mmw2016/public_html/sourceassets/themes/mmw101401/footer.php on line 12