Movie Detail

Yedyanchi Jatra

Studio/presenter: Orengen Entertainment
Release Year: 2012, 03 February
Genres: na
Rating: na
Censor: U/A
Duration: 120 mins
Producer: Vishvajeet Gaikwad
Exe-Producer: na
Co-Producer: na
Director: Milind Arun Kavade
Writer: Milind Arun Kavade
ScreenPlay: na
Dialogues: Prakash Bhagwat
Official: Facebook Page I Twitter

Producer: Vishvajeet Gaikwad
Exe-Producer: na
Co-Producer: na
Director: Milind Arun Kavade
Writer: Milind Arun Kavade
Choreography: Sarij Khan, Santosh Palwankar
Background Score: Pankaj Pushkar
Dialogues: Prakash Bhagwat
Lyrics:
Guru Thakur
Music:
Kshitij Wagh
Singers:
Kshitij Wagh, Amruta Naatu
Cinematography:
 Samala Bhaskar
Art:
Raju Sapate, Rajan Khade
Make Up:
 na
Costumes:
na
Sound:
na
Editor:
Vijay Khochikar
Cast:
Bharat Jadhav, Mohan Joshi, Vinay Apte, Sandeep Pathak, Pandharinath Kamble, Nisha Parulekar, Aarti Solanki, Vishakha Subhedar, Ananda Karekar, Jayraj Nair, Ganesh Mayekar, Suhas Bhalekar, Prakash Bhagavat, Satish Taare, Kishor Nandalaskar, Jayant Sawarkar, Manoj Takane, Anjali Ujavane, Vaasu Bhagawat, Introducing Sneha Kulkarni

na

na

na

na

na

na

Most Popular

To Top
  • News Alert Subscription
  •